Една интересна опция, която понякога може да ви бъде полезна.

Една интересна опция, която понякога може да ви бъде полезна. Чукнете върху бутона Start -> Programs -> Accessories -> Accessibility -> OnScreen Keyboard