Той знаеше, че това ще е светофарна гонка.

Той знаеше, че това ще е светофарна гонка. Вкара BMW-то си в обороти. Изключи ESP-то.

Тръгна с въртене на гуми.


Първа, втора, трета - 120. Четвърта - 160-180-200-220-240. Пета - 260-280-300-320. Вкара шеста - 380… и тогава осъзна нещо -


това бяха метрите, с които изоставаше от Голфа, чийто затъмнени стопове мракът поглъщаше…