Shortcut за Safely Remove Hardware

Щракнете с десен бутон на десктопа и изберете:
New => Shortcut В полето под надписа Type the location of the item изкопирайте следното:
RunDll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL HotPlug.dll и натиснете Next.
Задайте за име Safely Remove Hardware и натиснете Finish.

Ако искате да промените иконата на току що създадения shortcut, щракнете с десен бутон на нея. Изберете Properties и натиснете бутона Change Icon. В полето под Look for icons in this file копирайте:
%windir%\system32\HotPlug.dll Вече имате shortcut, чрез който може безопасно да изключите всички сменяеми устройства.

 

Може да харесате още...